Šolski eko vrt in čebele

Šolski eko vrt in čebele vključujemo v pouk gospodinjstva. S predstavniki razredov (od 2. do 9. razreda) se bomo srečevali na rednih mesečnih sestankih, na katerih se bomo dogovarjali za izvedbo dejavnosti, ki potekajo na vrtu v posameznem obdobju. Učenci bodo svoja spoznanja prenašali na svoje sošolce.

Še naprej bodo na šolski strehi domovali 4 panji čebel. Čebelar bo po dogovoru obiskal učence in jim predstavil pomen čebel ter čebelarjevo delo s čebelami.

Cilji:

oblikovati učni poligon za spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi in rokovanja z vrtnim orodjem. Vključitev vrta kot učnega pripomočka v redni pouk. Ozaveščanje o pomenu samooskrbe.

Mentorica: Andrejka Rozman

Dostopnost