Varna šola – POVEJ!

To je program, ki poteka v povezavi z Unicef-om. Vanj so vključeni vsi učenci šole, vsi zaposleni na šoli (učiteljski zbor in administrativno – tehnično osebje) in starši. Program izvajamo že deseto leto. Na šoli imamo ničelno toleranco do nasilja, zato reagiramo na vsako obliko nasilja med učenci takoj, ko ga opazimo ali zanj izvemo. V šolskem letu 2017/2018 smo izvedli med učenci vprašalnik o medvrstniškem nasilju in občutku varnosti. Vprašalnik je bil enak, kot so ga izpolnjevali učenci pred 10 leti, ko smo vstopili v projekt POVEJ! . Primerjalni podatki kažejo pozitivne spremembe na področju zmanjševanja medvrstniškega nasilja in visok nivo občutka varnosti na šoli. Opazen je trend povečevanja občutka varnosti med učenci na vseh področjih, kar nam daje potrditev, da smo na pravi poti. Splošna ocena občutka varnosti med učenci je  87,8 na lestvici od 1 do 100 ( pred 10 leti je bila ocena občutka varnosti 83,3). Na grafikonu je prikazanih nekaj bistvenih poudarkov iz vprašalnika. Vidimo, da je navkljub izboljšanju med učenci še precej prisotno  verbalno nasilje. V letošnjem šolskem letu zato posvečamo veliko pozornosti pogovorom in delavnicam na temo obrekovanja (vključeni smo v program STOP obrekovanju) in drugih oblik neustreznega verbalnega komuniciranja. Iz podrobnejše analize vprašalnikov smo tudi ugotovili, da je glede medvrstniškega nasilja na šoli siva cona  področje sanitarij in garderob, kamor učitelji manj vstopamo. Za izboljšanje varnosti na teh področjih bomo načrtno opogumljali učence, ki se znajdejo v vlogi opazovalca, da o tem povedo odraslim. Prav tako načrtujemo tudi delavnice z učitelji in učenci ter pogovore z učenci.
Dostopnost