Merilo za izbiro kandidatov

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V ŠTIRILETNE PROGRAME SREDNJIH ŠOL

 

  1. UČNI USPEH v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole:
  • zaključne ocene obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu (največ 175 točk)
  1. DODATNI POGOJI:
  • Kandidati, ki se vpisujejo v program Umetniška gimnazija, morajo uspešno opraviti preizkus nadarjenosti.
  • Pri vpisu v športne oddelke programa Gimnazija se upoštevajo tudi športni dosežki in sicer se prišteje za pridobljen status športnika A 10 točki in za pridobljen status športnika B 5 točk.
  • V primeru, da se bo v prvem oz. drugem krogu izbirnega postopka na posamezno šolo na spodnjo mejo razvrstilo več kandidatov z istim številom točk pridobljenih po kriteriju iz 1. in 2. točke, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, ki jih učenec doseže na NACIONALNIH PREIZKUSIH ZNANJA iz slovenščine in matematike.

 

Dostopnost