Srednješolski programi

Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega, poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij

 

PROGRAMI NIŽJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

 • trajanje: 2 leti
 • zaključek izobraževanja: zaključni izpit

PROGRAMI SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

 • trajanje: 3 leta
 • zaključek izobraževanja: zaključni izpit
 • po zaključku šolanja se lahko:
  • zaposlijo,
  • nadaljujejo izobraževanje:
   • v programih srednje poklicno-tehniškega izobraževanja
   • v maturitetnem tečaju

PROGRAMI SREDNJEGA STROKOVNEGA OZ. TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA

 • trajanje: 4 leta
 • zaključek izobraževanja: poklicna matura (štirje predmeti)
 • po zaključku šolanja se lahko:
  • zaposlijo,
  • nadaljujejo izobraževanje:
   • v študijskih programih za pridobitev višje ali visoke izobrazbe,
   • z opravljenim izpitom iz enega od predmetov splošne mature pa tudi v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

GIMNAZIJSKI PROGRAMI

 • trajanje: 4 leta
 • zaključek izobraževanja: splošna matura – pet predmetov
 • obvezno nadaljevanje izobraževanja
 • programi:
  • splošna gimnazija,
  • klasična gimnazija,
  • tehniška gimnazija,
  • ekonomska gimnazija,
  • umetniška gimnazija (glasba, ples, dramsko-gledališka, likovna) – uspešno opravljen preizkus posebnih nadarjenosti oz. spretnosti,
  • športni oddelki na gimnaziji in ekonomski gimnaziji– potrebno zdravniško potrdilo in potrdilo o športnih dosežkih (A, B, C status),
  • evropski oddelki

PROGRAMI POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA

 • trajanje: 2 leti (po uspešno zaključenem ustreznem programu srednjega poklicnega izobraževanja, hkrati pa izpolnjuje tudi druge pri razpisu navedene pogoje)
 • zaključek izobraževanja: poklicna matura (štirje predmeti)
 • po zaključku šolanja se lahko:
  • zaposlijo,
  • nadaljujejo izobraževanje: v študijskih programih za pridobitev višje ali visoke izobrazbe

POKLICNI TEČAJI

 • kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja,
 • trajanje: 1 leto,
 • zaključek izobraževanja: poklicna matura.

MATURITETNI TEČAJI

 • kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno oz. tehniško izobraževanje, tretji letnik gimnazije (če je prekinil izobraževanje najmanj za eno leto), četrti letnik Waldorfske gimnazije,
 • trajanje: 1 leto,
 • zaključek izobraževanja: splošna matura.

PROGRAM MEDNARODNE MATURE

 • po zaključenem 2. letniku štiriletne srednje šole
Dostopnost