Šolski sklad

Na šoli že vrsto let deluje šolski sklad. Sredstva pridobivamo z donacijami različnih fizičnih in pravnih oseb, s prostovoljnimi prispevki staršev, z organizacijo zbiranja starega papirja in prodajo izdelkov, ki so jih naredili učenci.

Zbrana sredstva namenimo za nakup različne nadstandardne opreme, za izvajanje dodatnih dejavnosti otrok, za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin pri udeležbi v nadstandardnih dejavnostih, ki jih organizira šola in niso financirana iz javnih sredstev.

Vsem staršem trikrat letno pošljemo položnico za prostovoljni prispevek v višini 7 EUR.

Kdor želi pa lahko sredstva poleg tega nakaže na TR št. 01261‑6030664116.

Vsem, ki s svojimi prispevki pripomorete, da lahko izpeljemo zadane načrte, se iskreno zahvaljujemo.

Vsem staršem zaračunamo tudi material za likovni pouk in drug material (za pouk tehnike, kemije, OPB, papirni material) v skladu s potrjenim cenikom.

 

KRITERIJI ZA DODELITEV IZJEMNE DENARNE POMOČI ZA PLAČILO ŠOLSKIH STROŠKOV

Kriterije sta potrdila Svet staršev in Svet šole na svojih sejah septembra 2015 in so objavljeni na spletni strani šole v rubriki OŠ Šentvid – Šolski dokumenti, obrazci. Tam je objavljena tudi vloga za pridobitev pomoči.

 

SEZNAM ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA

Člani s strani šole
1. Maruška Kerin (tajnica)
2. Slavica Škerjanec
3. Nika Malovrh (namestnica predsednice)
Člani s strani staršev
Tjaša K. Kokalj
Maja Jensterle
Ljubo Torkar
Bojana Novak Hladnik

Pravila šolskega sklada

Dostopnost